+359 896 733 909 / +359 876 700 240 darsas@abv.bg

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството на сгради от основи до ключ, включва множество процеси, които основно могат да се разграничат  в следните етапи, а именно: 

  • Проучване
  • Проектиране
  • Изкопни дейности
  • Груб строеж
  • Довършителни работи
  • И най-накрая издаването на Удостоверението за въвеждане в експлоатация

Извършването на всички тези дейности водят до най-важното – крайният резултат – сграда, отговаряща на представите на инвеститора за качество, удобство и ефективност .

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Довършителните работи включват огромен набор от разнообразни строителни дейности и услуги, които създават както удобство и функционалност, така и визуална завършеност при всеки ремонт или ново строителство.

Довършителните работи са лицето на всяка сграда. Те са най-важните и детайлни части както в интериора, така и в екстериора. Изключително важно е тези дейности да бъдат съпроводени с правилна технология, прецизно и качествено изпълнение и внимание към детайла за постигането на максимален ефект.

ПРЕУСТРОЙСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Съвременното битие и бизнес са предпоставка за нуждата от преустройство и реконструкция както на жилищни, така и на промишлени сгради.

Преустройствата и реконструкциите са трудоемки и често пъти доста сложни строителни дейности, но пък дават нов живот на сградата с модерен, удобен и комфортен дизайн, съобразен с динамичния, постоянно променящ се, високотехнологичен и забързан свят.

СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ

За бързото изграждане на промишлени сгради, производствени бази, складове, халета, както и жилищни сгради, изключително подходящи са сглобяемите конструкции.

Сглобяемата конструкция се характеризира със здравина и надежност, дълъг живот, бърз монтаж, възможност за бъдещи разширения и преразпределения, богат избор на конструктивни решения и не на последно място мобилност /лесен демонтаж и монтаж при необходимост/.

Облицоването  на конструкциите с покривни и фасадни термопанели водят до изграждането на модерни и високо енергийно ефективни сгради, отговарящи на всички изисквания и стандарти за топлотехническа ефективност.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ САНИРАНЕ

Напоследък все по-актуално става санирането на сградите.

Изключително важен е изборът на най-подходящата и съобразена с Вашите нужди и възможности система за енергийна ефективност.

Самият процес на топлоизолирането води до удължаване живота на сградата, освежаване на фасадата, повишаване на енергийната ефективност и не на последно място комфорт на нейните обитатели.

ПОКРИВНИ РАБОТИ

Покривът е един от най-важните компоненти на всяка сграда, а понякога и най-неглижираният. Но здравият и защитен покрив е началото на нейното дълголетие.

Добрата покривна система води след себе си до енергийна ефективност, здравина, устойчивост на климатичните влияния и промени, както и една завършена, защитена и красива сграда.

ОБЛИЦОВКИ

Външните облицовки дават възможността за постигане на индивидуалност на фасадата по нестандартен и ефективен начин. Голямото разнообразие на предлаганите материали дават неограничени възможности за решения на фасадите. Предварителният и правилен дизайн на фасадните облицовки, позволяват постигането на  творческа, стилна и уникална сама по себе си фасада и сграда.